Wat is Keramiek?

Wat is Keramiek?

Niet alleen natuursteen heeft oude papieren; er zijn oude keramische vondsten van meer dan 3000 jaar oud! Keramiek bestaat voor het grootste gedeelte uit klei. Klei is door de eeuwen heen altijd al verwerkt tot allerlei gebruiks- en kunstvoorwerpen en ligt aan de basis van een brede waaier bouwmaterialen. Denkt u maar aan keramische dakpannen, keramische wastafels, keramische raamdorpelstenen enz. We zullen ons nu beperken tot de keramische vloertegel.
Een keramische tegelvloer is gemaakt van een mengsel van klei, zand en andere natuurlijke bestanddelen. De mengsels worden gemalen in de benodigde dikte en in de gewenste vorm gebracht, vervolgens worden ze gedroogd totdat ze een bepaalde vochtigheidsgraad hebben en uiteindelijk (al dan niet na een aantal applicaties) gebakken met temperaturen van 1.000 tot 1.250 graden afhankelijk van het gewenste type keramische tegel.

Een keramische tegelvloer kan worden gevormd door zogenaamd ‘persen’, maar ook door het zogenaamd ‘extruderen’. Een geperste keramische tegelvloer wordt verkregen door een compact kleimengsel in poedervorm te persen onder hoge druk. Een ge-extrudeerde keramische tegelvloer wordt gevormd door het kleimengsel in een pastavorm door speciale spuitmonden te persen of te trekken. Afhankelijk van de gebruikte grondstoffen is de body van de keramische tegel (ook wel scherf genoemd) gekleurd of wit. De kleur kan uiteen lopen van geel tot roodbruin. De kleur van de body is relatief onbelangrijk en geeft geen kwaliteitsverschil. Voor onverglaasde keramische vloertegels kunnen verschillende kleuren gemaakt worden door toevoeging van kleurpigmenten.

Eigenschappen van een keramische tegelvloer.
Zoals alle keramische materialen zijn alle goede keramische vloertegels hard, sterk, hygiënisch, makkelijk schoon te maken, niet ontvlambaar en vuurbestendig. Uiteraard kunnen er verschillen in eigenschappen zijn tussen de diverse types keramische vloertegels. Keramische vloertegels zijn stevig, ze buigen niet en trekken niet krom. Keramische vloertegels worden gebruikt om hun decoratieve functie (het uiterlijk) en hun technische functie (bijvoorbeeld het waterdicht maken van een badkamer).

Welke keramische vloeren zijn er.

Verglaasd of onverglaasd
Verglaasde keramische tegels hebben een toplaag van gekleurd glazuur. Hierdoor ontstaan belangrijke design karakteristieken zoals kleur, glans, decoratie, nuancering en technische eigenschappen als hardheid, dichtheid enz. Al deze eigenschappen van de keramische vloertegels hangen af van het type glazuur en kunnen zeer uiteenlopen. Onverglaasde keramische tegels hebben een universeel karakter zowel in oppervlakte als in dikte, meestal hebben deze tegels geen decors of patronen. De tegel kan compact (dicht) zijn (of zoals met in de industrie zegt ‘ondoordringbaar’). De tegel kan echter ook poriën bevatten die met elkaar verbonden zijn. De mate van porositeit kan worden gemeten; deze waarden zijn vastgelegd in normen. Hoe hoger de vochtopname hoe poreuzer de tegel is.

Keramische tegels: Bicottura tegels
Deze keramische tegelvloer is letterlijk tweemaal gebakken; het is een verglaasde keramische tegelvloer waarbij eerst de klei gebakken is en later (na het opbrengen van de glazuurlaag) de keramische vloertegels nog een keer gebakken worden. De tegelvloer is gevormd door peren, hebben een poreuze body en indien van gekleurde klei gebruik gemaakt is spreken de Italianen van Cottoforte. Wanneer in hetzelfde proces witte klei gebruikt is spreekt men van Terraglia.

Keramische tegels: Monocottura tegels
Deze keramische tegelvloer is letterlijk één maal gebakken; het is een verglaasde keramische tegelvloer waarbij het bakken en verglazen in één procesgang gedaan wordt. De body kan zowel wit als gekleurd zijn. De tegels worden gevormd door persen en er zijn compacte en poreuze types. Deze laatste keramische tegel wordt ook wel aangeduid als Monoporosa.

Keramische tegels: Cottotegels
Keramische Cottotegels worden geproduceerd door persing en extrusie, de grondstoffen worden gewonnen in een beperkt gebied ten zuiden van Florence. De keramische tegels hebben altijd een rode body en dienen in verband met de porositeit speciaal behandeld te worden. De C Technische normen van een keramische vloertegel
Hoewel het hieronder staande stuk tekst erg technisch is (en eigenlijk alleen bedoeld is voor openbare ruimten) hebben we het toch op onze website geplaatst.
De niet geïnteresseerde lezer kan natuurlijk overslaan wat in zijn / haar ogen niet interessant is.
Anders dan bij het een natuursteen vloer zijn keramische tegels genormeerd. Deze normen:
• Classificeren de tegels;
• Stellen de eisen waaraan de producten moeten voldoen binnen het toepassingsgebied;
• Definiëren de testmethodes voor de verschillende eigenschappen;
• Geven toleranties aan waarbinnen de eigenschappen moeten vallen.
Momenteel worden nog UNI EN (Europese standaardnormen) gebruikt, dit zullen echter UNI ISO normen worden (Wereld standaardnormen).
De UNI EN normen zijn gebaseerd op twee belangrijke parameters, waterabsorptie en vormtechniek.

Fysieke en mechanische eigenschappen
• Waterabsorbtie, Waterabsorbtie geeft de mate van porositeit aan, verschillende andere belangrijke eigenschappen worden bepaald door de waterabsorbtie. (EN 99)
• Afmetingen en uiterlijk, Er kunnen kleine verschillen in afmeting en uiterlijk zijn in keramische tegels uit dezelfde partij, of de keramische tegels kunnen niet geheel vlak zijn. (EN 98)Bij de productie van keramische tegels komen er verschillende afmetingen uit de oven, bij de productie van de afmeting 30x30cm kunnen dit bijvoorbeeld de afmetingen 29,5-29,6-29,7-29,8-29,9-30,0 zijn. Na de productie worden de keramische tegels machinaal uitgesorteerd op maat. Op de verpakking komt de kalibermaat te staan, bijvoorbeeld 29,6 of 6. Kaliber 29,6 betekent dat de maattolerantie 1 mm is, in dit geval mag deze liggen tussen 29,56 en 29,65. Kleuren worden door de fabrikant op de verpakking aangegeven d.m.v. kleurnummers, dit zijn de standaardkleuren die elke fabrikant zo perfect mogelijk zal benaderen. In het productieproces komen echter tintverschillen voor, bij gebakken tegels is dit niet uit te sluiten. Deze tintverschillen hebben niets met kwaliteit van de gebakken tegels te maken. Ook de nuance of tint wordt door de fabrikant op de verpakking aangegeven. De maximale grootte van een partij van één kaliber of één tint is dus beperkt door chargegroottes. Wanneer een tegelvloer op een later tijdstip moet worden aangeheeld (bijvoorbeeld bij uitbreidingen) is het dus belangrijk dat gekeken wordt of hetzelfde tint- en kalibernummer van de keramische tegel nog beschikbaar is.
• Mechanische eigenschappen, Er zijn normen op het gebied van puntbelasting, buigsterkte, slagvastheid, etc. (EN 100, RD 16/11/39 N 2234)
• Mechanische eigenschappen oppervlak, Er zijn normen op het gebied van krasbestendigheid, hardheid en slijtvastheid. (EN 102, EN 101)

Slijtweerstand groepen
De slijtweerstand groepen voor geglazuurde keramische tegels zoals overeengekomen door CEC en EUF (Londen, maart 1979) zijn als volgt ingedeeld;
• Klasse 1: Vloerbedekking op plaatsen waar men voornamelijk op schoeisel met zachte zolen dan wel blootsvoets loopt en waar geen krassend vuil voorkomt. (Bijvoorbeeld bad- en slaapkamers in de huishoudelijke sector en die niet direct van buitenaf toegankelijk zijn).
• Klasse 2: Vloerbedekking op plaatsen waar men loopt op zachtgezoold dan wel normaal schoeisel en waar bij uitzondering een geringe hoeveelheid krassend vuil aanwezig kan zijn. (Bijvoorbeeld kamers in de woonsfeer van het huis, maar met uitzondering van keukens, ingangen en andere ruimten die tamelijk intensief kunnen worden gebruikt).
• Klasse 3: Vloerbedekking op plaatsen waar men wat frequenter en met normaal schoeisel loopt terwijl er een geringe hoeveelheid krassend vuil kan zijn. (Bijvoorbeeld hallen, keukens, balkons. Loggia’s en terrassen).
• Klasse 4: Vloerbedekking op plaatsen waar een zodanig verkeer bij aanwezigheid van krassend vuil plaats vindt dat de omstandigheden behoren tot de zwaarste waarvoor geglazuurde keramische vloertegels nog geschikt zijn. (Bijvoorbeeld ingangen, werkruimten, horecabedrijven, tentoonstellings- en verkoopruimten, zowel als andere ruimten in openbare en private gebouwen die niet zijn genoemd bij de klasse 1, 2 en 3).
De definities zijn geldig voor de gegeven toepassing onder normale omstandigheden. De vloeren dienen door het aanbrengen van vuilvangers (matten, roosters) bij de ingangen van gebouwen naar behoren te worden beschermd tegen inlopen van krassend vuil. In gevallen waar geglazuurde keramische tegels niet geschikt zijn vanwege zeer zwaar verkeer en ook vanwege het niet kunnen vermijden van krassend vuil, kunnen ongeglazuurde, hardgebakken tegels worden gebruikt. In de praktijk zullen de aanduidingen 1 t/m 4 op de markt gebrachte geglazuurde keramische vloertegels corresponderen met de hierboven omschreven kwaliteitsaanduidingen. Sommige fabrikanten hebben de neiging een klasse 5 voor haar keramische tegels toe te passen. Dit is verwarrend aangezien de PEI-test uitsluitend van toepassing is op de geglazuurde keramische vloertegels.

PEI norm.
De slijtvastheid van het oppervlak van geglazuurde keramische tegels wordt gemeten in de PEI norm, het gaat hier om de weerstand tegen slijten dus niet om de hardheid van een gebakken tegel. In een testapparaat worden keramische tegels getest door met een schijf ronddraaiende bewegingen te maken op het oppervlak van een keramische tegel, men gebruikt stalen kogeltjes en aluminiumpoeder als slijtmiddel. Na een aantal omwentelingen wordt vastgesteld of er zichtbare schade is, aan de hand van de toetsing aan de normen ontstaan de volgende slijtgroepen:
• Slijtgroep 1: Na 150 omwentelingen geen zichtbare schade.
• Slijtgroep 2: Na 600 omwentelingen geen zichtbare schade.
• Slijtgroep 3: Na 1.200 omwentelingen geen zichtbare schade.
• Slijtgroep 4: Na 1.500 omwentelingen geen zichtbare schade.
• Slijtgroep 5: Na 10.000 omwentelingen geen zichtbare schade.
De hardheid van de tegels
De hardheid van de keramische tegels wordt uitgedrukt in eenheden op de schaal van Mohs’
• 00 = talk
• 06 = kwarts (zand)
• 07 = topaas
• 10 = diamant
Hardheidsnormen worden zowel voor onverglaasde keramische tegels als verglaasde keramische tegels gehanteerd. De test wordt uitgevoerd op zichtvlakken van keramische tegels, indien het oppervlak gekrast wordt door kwarts (7) krijgt het oppervlak van de keramische tegel de norm Mohs 6, indien dit niet zo is krijgt het oppervlak van de keramische tegel de norm Mohs 7.

Chemische eigenschappen.
Er zijn normen op het gebied van vlekbestendigheid, bestendigheid tegen huishoud chemicaliën, bestendigheid tegen zuren en alkaliën. (EN 106) Bij een zuurbestendige toepassing moet de keramische tegel ook zuurbestendig verwerkt worden, hierbij is met name de toe te passen voeg belangrijk. In de meeste gevallen zal voor een twee componenten voegmassa gekozen moeten worden.
Bestendigheid tegen vocht en temperatuurverschillen
Er zijn normen op het gebied van thermische schokken, vorstbestendigheid en haarscheuren. (EN 202, EN 104) Gebakken tegels met een wateropnemend vermogen van > 2% zijn vorstbestendig, de keramische tegels dienen echter ook vorstbestendig verwerkt te worden. Soms is het van belang of de keramische tegel bestand is tegen grote temperatuursverschillen. Indien gebakken tegels aan gevels of op terrassen verwerkt worden moet men er rekening mee houden dat donkere keramische tegels veel meer zonnewarmte opslaan dan lichte. De uitzettingscoëfficiënt speelt dan een rol, ondergrond en lijmkeuze zijn hierbij van groot belang.

Veiligheidseigenschappen.
De belangrijkste eigenschap met betrekking tot veiligheid is de antislip waarde, er zijn diverse normen waarin de antislipwaarde is vastgelegd. (B.C.R.A.) De verschillende toepassingsgebieden worden verdeeld in:
• Antislipgroep 1, Vloeroppervlakken in natte ruimtes die blootsvoets betreden worden
• Antislipgroep 2, Openbare gebouwen
• Antislipgroep 3, tegels met waterverdringingsruimte (nokkentegels)
Antislipgroep 1
• Groep A. Over het algemeen droge vloeren, kleedruimtes, etc.
Zwembadbodems in het ondiepe gedeelte bij een waterdiepte van meer dan 80cm.
Hellingen tot een hoek van 12 graden
• Groep B. Doucheruimtes, zwembadperrons, zwembadbodems bij een waterdiepte van minder dan 80 cm.
Plonsbaden in het water lopende trappen met leuning (max. 100 cm breed)
Hellingen tot 18 graden
• Groep C. In het water lopende trappen die niet onder B vallen.
Doorloop(waad) bakken.
Ruimtes met een hoge risicofactor.
Hellingen tot 24 graden.
Antislipgroep 2
Getest wordt volgens de z.g. ‘Schiebe ebene’ methode waarmee de antislipwaarde gemeten wordt bij verschillende hellingshoeken. De slipvertagende eigenschappen of stroefheid van een vloertegel wordt uitgedrukt met de letter R en een cijfer al naar gelang de hellingsgraad.
De volgende R-waarden zijn gangbaar:
• R9 = 03 – 10 graden
• R10 = 10 – 19 graden
• R11 = 19 – 27 graden
• R12 = 27 – 35 graden
• R13 = meer dan 35 graden

Houtlook tegels
U bent op zoek naar houtlook tegels? Kom dan eens kijken bij Natuursteeninfo BV .Daar hebben ze een uitgebreide collectie houtlook tegels in allerlei kleuren en formaten. Wat zijn houtlook tegels precies? Zijn dat tegels van hout? Of is het een laagje hout op een vloertegel? Geen van beiden is waar. Houtlook tegels zijn niets anders dan sterke, gebakken tegels. Maar dan wel zo levensecht dat ze niet meer van echt hout te onderscheiden zijn. De technologieën bij het produceren van houtlook tegels zijn zo doorontwikkeld dat deze vloertegels met houtlook nauwelijks meer van echt te onderscheiden zijn. We krijgen dan ook regelmatig de vraag of wij naast stenen vloeren ook houten vloeren verkopen. Niets is minder waar. Het zegt echter wel genoeg over de uitstraling van deze houtlook tegels.

Houtlook tegels of keramisch parket?
Is er eigenlijk wel verschil tussen houtlook tegels of keramisch parket? Nee, houtlook tegels en keramisch parket zijn dezelfde benamingen voor hetzelfde product. Het gaat in beide gevallen over een keramische tegel met daarop een houtmotief. Zelfs het formaat van een houtlook tegel is hetzelfde als die van een houten vloer, dus langwerpige van formaat. Door dit formaat lijken houtlook tegels ook in dat opzicht op een echte houten vloer. Keramisch parket is daarom een prachtig alternatief voor een houten vloer. Houtlook tegels hebben alleen veel meer (misschien zelfs wel alleen maar) voordelen ten opzichte van een houten vloer. Nieuwsgierig? Laat u verrassen in onze showroom!

 

Natuursteeninfo levert alle voorraadartikelen binnen 48 uur.